• darkblurbg

We sluiten aan bij de vraag van de klant en zoeken samen naar een wenkend perspectief. Dat doen we door samen met de klant de context van de vraag te verkennen en een aanpak te schetsen. Het leren van de leerling en de professional is ons vertrekpunt. We faciliteren eigenaarschap in alle lagen en werken zo aan het lerend vermogen van de organisatie. We maken verbindingen tussen leren van de leerling, professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Collectieve leerprocessen vormen vaak de sleutel tot de oplossing.

Hoe doen we dat?

  1. De context bekijken we vanuit een integraal en systemisch perspectief. We vragen door op samenhang en continuïteit van de gewenste ontwikkeling en blijven daarbij de verbinding maken met de onderwijskundige visie en het leren van de leerlingen.
  2. We pendelen op en neer tussen werkvloer en strategisch niveau. We onderzoeken wat de gewenste ontwikkeling vraagt aan vakmanschap op alle niveaus in de organisatie. Samen scherpen we de vraag aan en bieden we perspectief. Dat klinkt misschien ingewikkeld, dat is het voor ons niet.
  3. Vervolgens schetsen we onze aanpak en onderbouwen deze met uitgangspunten, doelen en resultaten.