• darkblurbg

We zien graag meer gespreid leiderschap in onze organisatie en zien in teacher leadership een beloftevolle ontwikkeling.

Wat hebben teacher leaders nodig om een nieuwe rol te nemen? Hoe rusten we deze teacher leaders toe?

We verwachten van onze LC en LD docenten voorbeeldgedrag en initiatief richting sectie of team.

Hoe zorgen we ervoor dat deze docenten de gevraagde rol op de juiste wijze manier nemen?

Het zou ons als bestuur helpen wanneer de staf een pro-actieve rol pakt in het adviseren en uitwerken van onderwijsvernieuwing.

Hoe kunnen wij deze mensen uitrusten om de gevraagde rol te nemen?

Wat kunt u van ons verwachten? 

Een rol versterken of een nieuwe rol nemen vraagt om het aan- en afleren van gedrag en het versterken van een passende beroepshouding. Een juiste rolneming staat nooit op zichzelf en vraagt dus ook iets van de mensen in de omgeving en de organisatie. De opleidingen die wij verzorgen voor diverse doelgroepen zijn altijd afgestemd op de behoeftes en de talenten van het individu en de condities van de werkplek waarin de rol wordt gevraagd. In afstemming met u als opdrachtgever en de betrokken medewerkers ontwerpen we maatwerktrajecten waarin we individueel leren, sociaal leren en leren van en op de werkplek combineren. Door sterk te investeren op het persoonlijk leiderschap faciliteren we het proces van eigenaarschap en regievoering op de eigen ontwikkeling zodat de resultaten duurzaam zijn.