Steeds meer horen en zien we de behoefte van besturen en scholen om professionals te ondersteunen hoe in meer personaliseerde leeromgevingen leerlingen goed te kunnen begeleiden en coachen.

Besturen en scholen willen onderzoeken en investeren in hoe interne coaches ingezet kunnen worden om collega's op de werkvloer hierin te ondersteunen.

Welke kennis en vaardigheden hebben de interne coaches nodig om die kennisontwikkeling bij collega's te faciliteren?

Welke vraagt dit voor de inrichting van een interne opleiding en welke type leeractiviteiten passen daarbij?

Vanuit onze ervaring en achtergrond kunnen wij hierover met u in gesprek en een bijdrage leveren aan het ontwerp van en bij uitvoering van een interne opleiding.