• darkblurbg

Als schoolleiding willen we draagvlak in ons team voor de onderwijskundige koers. We ervaren dat die nu onder druk staat.

Hoe creëren we een betekenisvolle ambitie waaraan mensen zich willen en kunnen verbinden? 

We staan aan de vooravond van het herontwerp van ons onderwijs en organisatie. Onze ambitie met visie staat. 

Hoe richten we een projectmatige aanpak in waarin we de juiste processen vormgeven en initiëren?

We willen als bestuur een ambitieus leerklimaat ontwikkelen waarin we met elkaar werken aan verbetering en vernieuwing. Wat betekent dit voor de HR in samenhang met de professionaliseringsaanpakken op de scholen. 

Vanuit welke visie met bijbehorende interventies kunnen we een ambitieus leerklimaat creëren met elkaar? 

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Samen met u brengen we in kaart wat uw ambitie en drijfveren zijn met de beoogde doelen en resultaten. Op basis hiervan onderzoeken we op een consistente en consequente wijze wat dit betekent voor alle  afgeleide processen en systemen die betrekking hebben op de richting en inrichting van uw organisatie alsmede voor de mensen die daarbinnen werkzaam zijn. Dit met het doel om een passend proces uit te lijnen. Immers geen duurzaam resultaat zonder een goed proces. 

We maken hierbij gebruik van diverse aanpakken en werkwijzen. We hanteren hierin geen standaard aanpak of methodiek. Maatwerk is ons streven! 

U kunt ons ook in de rol van interim projectleider/procesbegeleider inhuren voor 1 a 2 dagen per week. Dit voor een bepaalde periode en alle varianten daartussen.